Ajankohtaista

Näytä vanhat ilmoitukset

Haulikkokilpailut
Ilmoitettu: 15.7.2019

Seuran mestaruus ratkaistaan ti 6.8.klo 18 Raahen Ampujien radalla.
Simway-hunt simulaattori valmiina nylkyvajassa
Ilmoitettu: 20.6.2019

Hyvä seuran jäsen

Simway hunt simulaattori on asennettu valmiiksi nylkyvajaan elokuun loppuun asti.

Näin harjoittelun aloitus on nopeaa ja helppoa.

Varaa harjoitusaika seuran nettisivujen, etusivulla olevan Simway varaus -täpän kautta ja käy harjoittelemassa omatoimisesti.Tukeminen metsästyskoirakokeessa
Ilmoitettu: 26.3.2019

Vuosikokouksen päätöksellä tuetaan alle 25 vuotijasta jäsentä enintään 45€ suuruisella summalla osallistuessaan metsästyskoirakokeeseen.Etu on yhden kerran/jäsen.
Hirviharjoitusammunnat 2019
Ilmoitettu: 25.3.2019

Pattijoen Metsästysseuran harjoitusammunnat

Paikka: riistahoitoyhdistyksen ampumarata Palokankaalla

25.6.2019 Tiistai klo. 17.00 – 21.00
23.7.2019 Tiistai klo. 17.00 – 21.00
06.8.2019 Tiistai klo. 17.00 – 21.00
27.8.2019 Tiistai klo. 17.00 – 21.00
03.9.2019 Tiistai klo. 17.00 – 21.00
17.9.2019 Tiistai klo. 17.00 – 21.00

Muistakaa velvollisuus ammuntoihin.
Vähintään kaksi kertaa kesän aikana.

Tervetuloa

Hirvijaosto
Talvikokous 28.2.2019 Pöytäkirja
Ilmoitettu: 2.3.2019

AIKA: To 28.2.2019 KLO 18:30

PAIKKA: PATTASTEN KOULU


1.Kokouksen avaus.
Reijo Pelkonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi

2.Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Pelkonen ja sihteeriksi Jari Kotajärvi.

3.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouksesta on ilmoitettu seuran ilmoitustaululla, Raahen Seudussa 20.2 (jakelu jokaiseen talouteen), Raahelaisessa 23.2, sekä seuran nettisivuilla ja seuran facebook ryhmässä.
Kokouksessa oli jäseniä paikalla 47 kpl. (liite 1.)

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Timo Mattila ja Mikael Hellman
Ko.henkilöt toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5.Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin

6.Seuran jäsenten huomioiminen. Ammunnat ja kenneltoiminta.
Jaostot huomioivat aktiivisia jäseniä sekä käytiin läpi seuran kilpailuissa pärjänneet.
Kenneljaosto huomioi aktiivisia koirien omistajia jotka olivat pärjänneet kilpailuissa.

7.Toimintakertomus vuodelta 2018
Esitettiin johtokunnan laatima toimintakertomus 2018 (liite 2.)

8.Tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
Käytiin läpi tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.(liite 3.)

9.Tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille.

10.Johtokunnan puheenjohtajan vaali.
Suoritetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Auvo Arffman.
Uusi puheenjohtaja piti puheenvuoro uutena puheenjohtajana.

11. Johtokunnan valinta.
Valitaan johtokunnan erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet.

Johtokunta v. 2019............ Valittu v.

Teemu Ylikulju (2019)
Ville Härkönen, (2016)
Aulis Kokko (2015)
Eino Ylitalo, (2016)
Pekka Eskola, (2016)
Tuomas Ala-Varvi (2015)

Johtokunnan varajäsenet
Antti Ouramo (2017)
Juha Laitinen, (2016)
Mika Harju, (2015)
Sampo Koivula, (2016)

Tänävuonna erovuorossa 2015 ja 2017 valitut

12. Tarpeelliset jaostot toimintavuodelle.
Valitaan tarpeelliset jaostot ja muut toimielimet vuodelle 2019

Rakennusjaosto:
Pj. Esko Ylitalo, Eero Tikkala, Eero Kallio, Unto Takkunen,
Mikko Rouhiainen, Esa Ylitalo, Ilpo Airio, Johan Paani, Simo Salkosuo,Lauri Lämsä

Riistanhoitojaosto:
Pj. Sampo Koivula, Jouni Myllylä, Eino Ylitalo, Benjam Tuomaala, Tapio Kangas,Ilkka Kallio, Heikki Ahtimaa, Harri Myllylä, Pekka Eskola, Arto Lampela, Timo Lampela, Ville Härkönen, Kari Koppinen, Joonas Huttula, Edward Leinonen, Jani Haarala

Maanvuokrausjaosto:
Pj. Mikko Härkönen, Paavo Peisa, Jouni Myllylä, Tapio Kangas, Pekka Pietilä, Matti Härkönen, Antti Ouramo, Ville Härkönen.

Kilpailujaosto:
Pj. Aulis Kokko, Martti Kinnunen, Voitto Korpela, Erkki Leinonen, Esko Kallio,
Tapio Laurila, Juha Airio, Aarno Mämmi, Eero Kallio, Pekka Korkiakangas

Kenneljaosto:
Pj. Pekka Eskola, Jaakko Ahtimaa, Risto Mykkälä,Jorma Keränen, Matti Härkönen, Aki Malmi, Antti Tuomikoski, Raimo Keinänen,Edvard Leinonen, Hannu Koskela, Marika Partala-Koskela, Sakari Koskela, Aki Tanskanen.

Hirvijaosto:
Pj. Eino Ylitalo, Pekka Pietilä, Juha Laitinen, Riku Lampela, Paavo Koppinen,Jouni Myllylä, Martti Kinnunen, Simo Salkosuo, Sampo Koivula,Lauri Lämsä, Seppo Alatalo, Risto Nordström, Teemu Ylikulju

Kiinteistöjaosto
Pj. Eino Ylitalo, Eero Kallio, Paavo Koppinen, Jorma Pietilä, Simo Salkosuo, Pekka Eskola, Jani Lampela, Lauri Lämsä, Sampo Koivula ja Juha Laitinen.
Valtuutettiin jaoksen pj. täydentämään jaostoon lisähenkilöitä.

Lisäksi johtokunnalla mahdollisuus perustaa muita jaostoja ja työryhmiä.

13.Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valinta.

Veijo Isokääntä vara Esko Ylitalo
Jarmo Nokia vara Sampo Koivula

14.Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2019 (liite 4.)
Lisätään toimintasuunnitelmaan kenneljaoston talousarvioon, seura maksaa 1 x koirakokeen osallistumismaksun, enintään 45 €, alle 25 v. Vuotiaalle jäsenelle.
Kauriin pyyntiin muutos; uutena uros kauriin talvi / kevätpyynti, pyritään ampumaan vain pukkeja, joilla ei ole laumaa johdettavanaan. Kevät/Talvipyyntiin voi jälki-ilmoittautua.

Tomi Ylikulju valittiin seuran petoyhdysmieheksi Ilkka Seppälän kaveriksi.

15. Seuran liittymis-, jäsenmaksu ja toimintapistemaksut.
Päätettiin liittymismaksuksi 85 € ja jäsenmaksuksi 35 €. Toimintapisteiden arvo on 5€ / piste. Vaatimus 20 pistettä. Kannattaja- ja kilpailijajäsenmaksu 25 €.
Yli 65 vuotiailla eiole pistemaksuvelvoitetta.
Jäsenmaksun korotusesitys johtuu kirjanpidon siirtymisestä tilitoimistoon ja uuden jäsenrekisteri ohjelman vuosimaksusta..

16.SML:n jäsenyys seuran kautta
Päätettiin, että jokainen maksaa halutessaan SML:n jäsenmaksun 12€, joka sisältää Jahti- lehden.

17.Pienpetojen poistomaksu.
Poistomaksut ovat kettu, supi, näätä ja minkki 20 € sekä kärppä 10 €.

18.Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019 (liite 5.)
Esitettiin ja hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2019
Päätettiin hankkia SimWayHunt simulaattori.

19. Hyväksytyt jäsenet v. 2019
Hyväksyttiin v.2017 liittyneet uudet jäsenet varsinaisiksi jäseniksi. (liite 6.)

20.Edustajat tarvittaviin yhteisöihin.
Johtokunnalle mahdollisuus valita jäsen edustamaan seuraa jaostojen esityksestä.

21. Johtokunnalle tulleet esitykset.

22. Muut esille tulevat asiat.

Seura ja johtokunta kiitti sekä muisti Reijoa väistyvänä puheenjohtajana standardin ja kukkasin.

23. Kokouksen päättäminen.

Kokous päättyi klo 21Reijo Pelkonen Jari Kotajärvi
Puheenjohtaja Sihteeri
Timo Mattila Mikael Hellman
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja
Puheenjohtaja vaihtui 1.3.2019
Ilmoitettu: 2.3.2019

Kiitämme Reijoa seuran eteen tehdystä työstä.

Uutena puheenjohtajana aloitti 1.3 Auvo Arffman.

Onnittelut uudelle puheenjohtajalle.


Kesäkokouspöytäkirja 6.8.2018
Ilmoitettu: 7.8.2018

1. Kokouksen avaus
Reijo Pelkonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleeksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Pelkonen ja sihteeriksi Jari Kotajärvi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- ilmoitus Raahelainen 28.7.2018
- metsästysmajan ilmoitustaulu 29.7.2018
lisäksi lisäilmoitukset Raahen Seutu 27.7.2018, Seuran nettisivut sekä Facebook 22.7.2018.

Kokouksessa oli läsnä 46 jäsentä. (liite 1.)
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastus.
valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Valittiin Sauli Kilja ja Erkki Leinonen.

5. Esityslistan hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista

6. Metsästysajat ja kiintiöt, metsästyskausi syksy 2018 ja talvi 2019. Päätettiin seuraavaa:
- Sepelkyyhky 10.8 – 31.10
- Sorsalinnut (Sini-, jouhi-, lapasorsa,
tavit, haapana, telkkä, sotkat) 20.8 – 31.12 alkaa klo 12.00
- Merilinnut (alli, tukka-ja isokoskelo) 01.9 - 31.12
- Meri-, ja kanadanhanhi 20.8 – 31.12 alkaa klo 12.00
* Peltopyyntinä 10.8 - 20.08

- Metsähanhi Rauhoitettu
- Lehtokurppa 20.8 – 31.12 alkaa klo 12.00
- Teeri *) Kiintiö 2 / kausi / hlö
- Metsäpyy *) Kiintiö 2 / kausi / hlö
- Metso seuran alueella *) Kiintiö 1 / kausi / hlö

*) Riistakeskuskus ilmoittaa Teeren, Metsäpyyn ja Metson metsästysajat ja mahdolliset rauhoitukset myöhemmin.

Latvalinnustus Riistakeskuksen päätösten mukaan, huom. oman kiintiön puitteissa.

- Yrjänässä Olkijoen kanssa yhteisellä alueella metso, koppelo, peltopyy ja riekko ovat rauhoitettuja.

- Riekko, koppelo ja peltopyy Rauhoitettu
- Fasaani 1.9.2018 – 28.2.2019
- Metsäjänis ja rusakko 1.9.2018 – 28.2.2019

Metsäkauris 1.10.2018 - 31.1.2019
1.2.2019 – 15.2.2019 ilman koiraa

Äänestyksen (äänet 15 / 24) jälkeen päätettiin kauriin pyynnin aloitusta siirtää alkamaan vasta 1.10.2018

Kiintiö 10 kpl (6 aikuista ja 4 vasaa), yksi / hlö

Kauriin pyyntiryhmään on ilmoittauduttava ennen pyyntikauden aloitusta.
Välitön ilmoitusvelvollisuus kaadon jälkeen tekstiviestillä kauriin pyynnin vetäjälle.
Vetäjä ilmoittaa ryhmän jäsenille jäljellä olevan kiintiön.

Hirvi 1.9 alkaen kyttäyspyyntinä pelloilta
1.9.2018 – 31.12.2018
(1.1.2019-15.1.2019 ilman koiraa)

- Muut riistaeläimet lain sallimina pyyntiaikoina.

Johtokunnalla mahdollisuus muuttaa kesäkokouksen päätöksiä rauhoitusten ja kiintiöiden osalta.

7. Riistanhoitoalueet, jotka ovat rauhoitettu osittain tai kokonaan metsästykseltä
- Ylipää: Pururata - Kastellintie - Pattijoen silta - Kannistontie - Kalliontie.
- Jokela - Kirkonkylä: Entinen Raahen kaupungin raja – Merenranta (poislukien Pertunletto, Mansikkakari)- Pohjoishaaraan - Lassintie - Kotirannantietä kylälle - Siikajoentietä - Ämmänkorvenojaan - Väinönkorpi - Ämmänkorven tielle - Rullikangas - Kujalantie – 8-tietä - Kastellintielle – Jokelankyläntielle - Ylitalontietä – Jokelantielle - Isolle sähkölinjalle - Raahen kaupungin rajalle - Rajaa pitkin merenrantaan.

8. Rauhoitukset edellä mainituilla alueilla eivät koske hirven ja kauriin pyyntiä, eikä pienpetojen rauta- ja loukkupyyntiä sekä petopyyntiä lumella. Vesilinnunpyynti merenranta-alueella on sallittu rauhoitettuja alueita lukuun ottamatta.

9.Kotirannantien merenpuoli rauhoitetaan 20.8.2018 klo 12.00 saakka.

10. Metsäkanalinnustus, jäniksenpyynti ja ajoharjoitus on kielletty alueella: Entinen Raahen kaupungin raja - Mansikkakarintie - Lassintie - Pohjoishaaraa merenrantaan.

11. Vieraslupien myynti seuran omille vuokra-alueille ja vieraan metsästysoikeus:
- Metsästysoikeuden vuokraaja saa käyttää metsällä 3 vierasta kerrallaan.
Seuran muu jäsen 3 vierasta kerrallaan 5 kertaa kaudessa 10 € / kerta / vieras.
Saalis molemmissa isännän kiintiöstä.
- Vieras saa metsästää vain seuran jäsenen mukana ollessa.

12. Sorsastuslupa 40 € /kausi, päivälupa 20 € /vrk.

Lupia myy Raahessa Ompelutarvike Isokääntä, Raahe p. 0400-587219
Lupia voi ostaa myös suoraan pankkiyhteydellä (FI32 5381 3440 0018 83) merkitsemällä maksukuittiin lupanimike ja vieraan nimi sekä metsästyspäivä.

13. Metsästyksen ja seuran omien kiinteistöjen valvonta
- Metsästyksen ja kiinteistöjen vastuullisina valvojina toimivat kaikki seuran jäsenet.
- Metsästystä valvovat myös Metsähallituksen ja Raahen Riistanhoitoyhdistyksen viralliset metsästyksen valvojat, joille seura on antanut siihen oikeuden. Heidän ollessa valvontatehtävissä valvojilla on myös metsästysoikeus.

Henkilö joka tavataan seuran alueella ilman metsästysoikeutta, seuraamus on 5 kertaa kulloinenkin vuosimaksu, joka sisältää jäsenmaksun + pistemaksun.

14. Koemaastojen luovutus.
- Koemaastoja luovuttaa kenneljaosto ja hirvijaosto, jotka informoivat johtokuntaa.
- Kokeiden järjestelyistä ja ilmoituksista vastaavat kennel- ja hirvijaosto.
- Kokeista ja maastoista on ilmoitettava sanomalehden järjestötoimintapalsta Pattijoen
Metsästysseuran nimellä ja seuran nettisivuilla 3 päivää ennen kokeita.
Myös kokeiden peruuntumisesta ja mahdollisesta siirrosta ilmoitus mahdollisimman pian netti- ja facebooksivuille.

15. Joulunaika.
- Joulunaika 24 - 25.12 rauhoitettu kaikelta metsästykseltä.

16. Ilvespyyntisäännöt, sääntömuutosehdotus,
Auvo Arffman kertoi ilvespyyntisäännöistä ja sen keskeisistä muutoksista. Muutokset pohjautuvat lain säätäjän ja pyynnin käytöntöön.

Päätettiin hyväksyä uudet ilvespyyntisäännöt. (liite 2.)

17. Muut asiat:
- Luotiaseen käyttö merenranta- alueella on kielletty.
- Teräshaulien käyttöä ei suositella aivan puustotonta merenranta-aluetta lukuun ottamatta.
- Haulikkoammunnan kilpailu aika su 12.8.2018 klo 13:00
- Uusien jäsenten perehdyttämistilaisuus majalla, ke 8.8.2018 klo 18:00.
- Suurpetoilmoitus aina havainnosta välittömästi petoyhdysmiehille Ilkka Seppälälle puh.0400-280506 tai muille riistanhoitoyhdistyksen petoyhdysmiehille.
Tietosuoja-asetus ja sen vaikutukset seuran toiminnassa. Seuran sihteeri ja puheenjohtaja kertoivat uudesta tietosuojalaista. Tietosuojaseloste osittain valmiina. Seurassa keskeisimmät rekisterit ovat jäsen ja maanomistajarekisterit.

Keskusteltiin seuran käytännöistä, kauriin pyyntiin tarvitaan uusi yhdyshenkilö.

18. Kokouksen päättäminen.
Kokous päättyi klo 19.20


Reijo Pelkonen Jari Kotajärvi
Puheenjohtaja Sihteeri


Sauli Kilja Erkki Leinonen
pöytäkirjan tarkastajat