Takaisin

Kesäkokous 2012 päätökset
Ilmoitettu: 9.8.2012


6. Metsästysajat ja kiintiöt, metsästyskausi syksy
2012 ja talvi 2013.
- Sepelkyyhky 10.8 - 31.10
- Sorsalinnut (sini-,jouhi-,lapasorsa, tavit,
haapana, telkkä,sotkat 20.8 - 31.12 klo 12:00
- Meri- ja kanadan-hanhi 20.8 - 31.12 Klo 12:00
- Metsä- ja tundrahanhi 26.9 - 31.12
- Lehtokurppa 20.8 - 31.12 Klo 12:00
- Teeri 10.9 - 31.10 Kiintiö 3/ kausi
- Metsäpyy 10.9 - 31.10 Kiintiö 3/ kausi
- Metso seuran alueella 15.10. - 31.10.
- Kiintiö 1/ kausi
- Riekko Rauhoitettu
- Koppelo Rauhoitettu
- Peltopyy Rauhoitettu
- Yrjänässä Olkijoen kanssa yhteisellä alueella
metso, koppelo,peltopyy ja riekko on auhoitettu.
- Fasaani 1.9.2012 - 28.2.2013
- Metsäjänis ja rusakko 10.9.2012 - 28.2.2013
- Rajoituksella korkeintaan 1kpl / kk.
- Jänikseltä rauhoitettu 31.10 saakka alue s Kastellintie-Kalliontie-Kannistontie-Pattijokea
pitkin Ylitalontielle-Jokelankyläntietä
Kastellintielle. Ajattaminen on sallittu.

- Metsäkauris Rauhoitettu
- Hirvi 29.9 - 31.12.2012
- Muut riistaeläimet lain sallimina pyyntiaikoina

- Johtokunnalla mahdollisuus muuttaa kesäkokouksen
päätöksiä rauhoitusten ja kiintiöiden osalta.

7. Riistanhoitoalueet, jotka on rauhoitettu osittain
tai kokonaan metsästykseltä.

Ylipää: Vanha Kastellinperäntie - Kastellintie -
Pattijoen silta - Kannistontie - Kalliontie.

8. - Jokela - Kirkonkylä: Entinen Raahen kaupungin
raja - Merenranta - Pohjoishaaraan - Lassintie -
Kotirannantietä kylälle - Siikajoentietä -
Ämmänkorvenojaan - Väinönkorpi - Ämmänkorven
tielle - Rullikangas - Kujalantie –8- tietä –
Kastellintielle – Jokelankyläntielle,
Ylitalontietä – Jokelantielle - Isolle
sähkölinjalle – Vanhalle Raahen kaupungin rajalle - Rajaa pitkin merenrantaan.

Rauhoitukset eivät koske hirvieläinten pyyntiä,
eikä petopyyntiä lumella. Vesilinnunpyynti
merenranta-alueella on sallittu rauhoitettuja
alueita lukuun ottamatta.

9. Kyyhkysjahdilta rauhoitetaan 20.8 klo 12:00 saakka
Kotirannantien merenpuoli.

10. Metsäkanalinnustus, jäniksenpyynti ja ajoharjoitus
on kielletty alueella: Entinen Raahen
kaupungin raja - Mansikkakarintie - Lassintie -
Pohjoishaaraa merenrantaan.

11. Vieraslupien myynti seuran omille vuokra-alueille
ja vieraan metsästysoikeus.

- Maanvuokraajajäsen saa käyttää metsällä yhtä
vierasta kerrallaan.
- Seuran muu jäsen saa käyttää vierasta
metsällä 5 kertaa kaudessa 10 €/vrk, muutoin
samat ehdot.

12. - Vesilintulupa 40 € /kausi, päivälupa 20 € / vrk.
- Vieras saa metsästää metsäkanalintuja ja
jäniksiä vain seuran jäsenen mukana ollessa.
- Lupia myy Ompelukone Isokääntä p. 0400-587219.
Antinkankaantie 30. Lupia voi ostaa myös
suoraan pankkiyhteydellä (OP 538134-41883)
merkitsemällä kuittiin sorsalupa tai vieraslupa
ja mahdollisen vieraan nimi ja metsästyspäivä.

13. Metsästyksen ja kiinteistöjen valvonta
- Metsästyksen ja kiinteistöjen vastuullisina
valvojina toimivat kaikki seuran jäsenet.

14. Henkilö, joka ei ole seuran jäsen ja tavataan
metsästämässä seuran alueella ilman metsästys- oikeutta seuraamus on 5 kertaa vuosimaksu, joka
sisältää jäsenmaksun+pistemaksun.

15. Koemaastojen luovutus.
- Koemaastoja luovuttaa kenneljaosto johtokunnan
suostumuksella.
- Kokeiden järjestelyistä ja ilmoituksista
vastaavat kennel- ja hirvijaostot.
- Kokeista ja maastoista on ilmoitettava lehdessä
seuratoiminta palstalla Pattijoen
Metsästysseuran nimellä 3 päivää ennen kokeita,
samoin ilmoitus peruuntumisesta.

16. Joulunaika
- Joulunaika 24 - 26.12 rauhoitettu kaikelta
metsästykseltä.

17. Hirvieläinten (hirvi ja kauris) metsästyssääntö.
- Hirvenmetsästyssääntö hyväksyttiin.

18. Muut asiat:

- Uusien jäsenten perehdyttämistilaisuus majalla
pe 8.8. 2012 klo 18:00.
- Luotiaseen käyttö Mikonkarin ja Rivin
venesataman välisellä alueella on kielletty.
- Teräshaulien käyttöä ei suositella aivan
puustotonta merenranta-aluetta lukuun-
ottamatta.
- Haulikkoammunnan loppukilpailu ti 7.8.2012 klo
17:00
- Koko seuran alueelta ja etenkin pelloilta ja
rantalaitumelta kerättävä tyhjät hylsyt pois.
- Suurpetoilmoitus aina havainnosta
petoyhdysmiehelle Ilkka Seppälä p. 0400-280506.