Takaisin

KESÄKOKOUS 2008 PÄÄTÖKSET
Ilmoitettu: 5.8.2008

KESÄKOKOUS 2008

Metsästysseuran kesäkokous pidettiin Majalla maanantaina 4.8.2008 kello 18:30. Seuran puheenjohtaja toi alustuksessaan esille seuran periaatteita vuokranantajia kohtaan ja seuran jäsenten velvollisuuksista ympäröivää toiminta-aluetta kohtaan esim. asutuksen huomioonottaminen. Muistutettiin myös erityisesti roskaamisesta mm. hylsyt ja eväspaperit.
Yleisen kokouksen asialistalla olivat perinteiset metsästyspainotteiset kesäkokousasiat.
Kokous päätti tavanomaisesti kiintiöistä ja rauhoituksista.
Sorsalintujen ja meri-, metsä- ja kanadan-hanhien sekä lehtokurppien metsästys aloitetaan tavanomaiseen aikaan 20.8 kello 12.00 ja päätetään 31.12.
Sepelkyyhky 10.8 – 31.10, teeri ja metsäpyy 10.9 – 31.10, molemmissa kiintiöt 3/ kausi.
Riekko, metso, koppelo ja peltopyy rauhoitettiin kokonaan sekä seuran omilla että Olkijoen Erämiesten kanssa yhteisellä alueella.
Fasaania saa metsästää 20.9.08 – 28.2.09 kiintiöllä 5/ kausi. Kiintiösuositus fasaanin metsästyksessä on 4 urosta ja 1 naaras.
Metsäjäniksen ja rusakon metsästys 10.9.08- 28.2.09, kiintiö 4 / kausi, rajoituksella korkeintaan 1 / kk.
Metsäkauriin metsästys 1.9-08 -31.1.09. Kevätpyyntiä ei päätetty suorittaa. Kiintiöllä 3 / kausi. Tämä on koko seuran vuokra-alueen kiintiö. Yksi henkilö saa ampua vain yhden eläimen. Kauriinmetsästyksen järjestelyissä yhteyshenkilönä on Veijo Isokääntä. Suunnittelupalaveri elokuun viimeisellä viikolla. Ilmoittautuminen syyskuun aikana. Asiasta tiedotetaan seuran nettisivulla sekä lehdessä. Metsästyssääntönä käytetään SML:n sääntö 1.
Muut riistaeläimet lain sallimina pyyntiaikoina.
Vuosikokous antoi johtokunnalla mahdollisuuden muuttaa kesäkokouksen päätöksiä rauhoitusten ja kiintiöiden osalta.
Riistanrauhoitusalueet: jotka ovat kokonaan tai osittain rauhoitettu metsästykseltä. Ylipää: Vanha Kastellinperäntie - Kastellintie - Pattijoen silta - Kannistontie - Kalliontie.
Jokela - Kirkonkylä: Entinen Raahen kaupungin raja - Merenranta - Pohjoishaaraan - Lassintie - Kotirannantietä kylälle - Siikajoentietä - Ämmänkorvenojaan - Väinönkorpi - Ämmänkorven tielle - Rullikangas - Kujalantie – Alaperkkiöntie – Radalle – Peltojen reunaa - Hirsihaantietä – Kastellintielle – Jokelantielle - Ylitalontietä - Isolle sähkölinjalle - Raahen kaupungin rajalle - Rajaa pitkin merenrantaan.
Rauhoitukset eivät koske hirvieläinten pyyntiä eikä petopyyntiä lumella. Vesilinnunpyynti merenranta-alueella on sallittu rauhoitettuja alueita lukuun ottamatta.
Kyyhkysjahdilta rauhoitetaan 20.8 klo 12.00 saakka Kotirannantien merenpuoli.
Metsäkanalinnustus, jäniksenpyynti ja ajoharjoitus on kielletty alueella: Entinen Raahen kaupungin raja - Mansikkakarintie - Lassintie - Pohjoishaaraa merenrantaan.
Vieraslupien myynti seuran omille vuokra-alueille ja vieraan metsästysoikeus. Maanomistajajäsen saa käyttää metsällä yhtä vierasta kerrallaan. Seuran muu jäsen 10 € / kerta. Saalis molemmissa on isännän kiintiöstä.
Vesilinnun metsästykseen päätettiin myydä vieraslupia seuraavasti: Sorsastuslupa 40 € /kausi, päivälupa 20 € / vrk. Vieraille fasaanilupa 20 € /vrk, oikeuttaa yhden linnun pudotukseen. Vieras saa metsästää vain seuran jäsenen mukana ollessa.
Metsästyslupia myyvät Superin kioski, Osuuspankki Pattijoki ja Ompelutarvike Isokääntä.

Kokous päätti, että jokainen seuran jäsen on seuralle vuokratuilla mailla vastuullinen metsästyksen valvoja. Myös kiinteistöjen valvonta on jäsenen velvollisuus. Koemaastoja luovuttaa kenneljaosto johtokunnan suostumuksella. Kokeiden järjestelyistä ja ilmoituksista vastaavat kennel- ja hirvijaostot. Kokeista ja maastoista on ilmoitettava lehdessä seuratoiminta palstalla Pattijoen Metsästysseuran nimellä 3 päivää ennen kokeita, samoin ilmoitus jos kokeet peruuntuvat. Johtokunnalle annettiin mahdollisuus lisätä ja muuttaa kokeiden määriä ja aikoja.

Joulunaika 24 - 26.12 rauhoitettu kaikelta metsästykseltä.
Perehdytystilaisuus uusille ja kaikille muillekin halukkaille päätettiin järjestää seuran Majalla ke 6.8. 08 klo 18.00.
Luotiaseen käyttö Mikonkarin venesataman ja Rivin venesataman välisellä alueella on kielletty. Teräshaulien käyttö on kielletty aivan puustotonta merenranta aluetta lukuun ottamatta.
Seuran haulikkoammunnan loppukilpailu la 9.8.2008 klo 12.00.