Takaisin

Vuosikokous 9.2.09
Ilmoitettu: 17.2.2009

Seuran kokouksessa puheenjohtaja kiitti jäsenistöä aktiivisesta toiminnasta. Seuran vuosikokouksen asettamat tavoitteet saavutettiin ja uusi toimintavuosi voidaan aloittaa hyvällä mielellä. Nuoria metsästyksen harrastajia perättiin mukaan toimintaan.
Julkisuudessa esillä ollut käsiaseiden käyttö metsästys-toiminnassa oli alustuksen yhtenä osana.
Poliisiviranomaisten puolelta jäsenelle vaadittuja lausuntoja on annettu vain kaksi kappaletta.
Vuoden 2008 riistasaaliit jäivät vaatimattomiksi. Pienpetopyynti tuotti kuitenkin onnistuneesti kohtuullisen tuloksen. Pienriistan osalta saalismäärät olivat laskeneet. Hirven ja kauriin metsästys tuotti tulosta, vaikka hirvenmetsästyksessä kaatolupien edellyttämän hirvimäärän saalistaminen oli hirvimäärän vähäisyyden vuoksi huomattavasti vaikeampaa. Kauriinmetsästykseen päätetty lupamäärä saatiin toteutettua.
Vuosikokous päätti entistä enemmän kannustaa jäsenistöä pienpetopyyntiin nostamalla poistorahaa minkin , supin, ketun ja näädän osalta 20:een euroon. Kärpän poistoraha on 10 euroa.
Useita seuran menestyksekkäitä urheilijoita palkittiin. Huippuna Suomen mestaruuden saavuttaneelle Erkki Leinoselle luovutettiin seuran stipendin. Stipendin sai myöskin vastaanottaa Pekka Eskolan englannin springerspanieli Pai menestyksestä spanielin metsästyskokeiden SM-kilpailussa, jossa tuli 2. sija.
Esitettiin ja hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus toimikaudelta 2008.
Kokous antoi johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tili – ja vastuuvapauden.
Jäsenistö ei ollut vielä löytänyt uutta puheenjohtajaa, vaan tehtävässä jatkaa edelleen Veikko Sipola. Johtokunnan erovuorossa olleet Pekka Pietilä, Mikko Härkönen ja Paavo Peisa sekä varajäsenet Eino Ylitalo ja Tapio Kangas valittiin tehtäväänsä jatkamaan. Varajäsen Jouni Kauppilan eropyynnön vuoksi hänen tilalleen valittiin Harri Myllylä.
Johtokunta kokonaisuudessaan vuonna 2009 on Helge Laurila, Mikko Härkönen, Unto Vaitiniemi, Paavo Peisa, Antti Ouramo ja Pekka Pietilä. Varajäseninä Harri Myllylä, Eero Tikkala, Tapio Kangas ja Eino Ylitalo.
Rakennusjaostoon pja. Antti Kolehmainen, Eero Tikkala, Eero Kallio, Unto Takkunen, Mikko Rouhiainen, Anssi Holappa, Esa Ylitalo ja Ilpo Airio.
Riistanhoitojaostoon pja. Reijo Pelkonen, Jouni Myllylä, Eino Ylitalo, Benjam Tuomaala, Pekka Pietilä, Unto Vaitiniemi, Lauri Ahola, Auvo Arffman, Tapio Kangas, Ilkka Kallio, Heikki Ahtimaa, Harri Myllylä, Arto Lampela, Timo Lampela, Timo Lehtelä ja Ville Härkönen.
Maanvuokrausjaostoon pja Antti Ouramo, Paavo Peisa, Unto Vaitiniemi, Jouni Myllylä, Tapio Kangas, Pekka Pietilä, Hannu Joensuu, Juhani Riihijärvi, Matti Härkönen ja Jouni Kauppila.
Kilpailujaostoon pj. Aulis Kokko, Martti Kinnunen, Voitto Korpela, Seppo Iso- Räsy, Ilkka Poutiainen,
Erkki Leinonen, Esko Kallio, Tapio Laurila, Juha Airio, Aarno Mämmi, Eero Kallio, Paavo Peisa, Auvo ja Esa Arffman.
Kenneljaostoon pja Helge Laurila, Sakari Alariikola, Risto Mykkälä, Vesa Hietaharju, Jorma Keränen, Matti Härkönen, Mauno Kojola ja Ilkka Poutiainen
Hirvijaostoon pja Eino Ylitalo, Pekka Pietilä, Juha Laitinen, Teppo Huumonen, Paavo Koppinen, Jouni Myllylä, Pentti Rajala, Jouni Kauppila, Mauno Kojola, Ilkka Poutiainen, Esko Kallio, Seppo Alatalo ja Risto Nordström. Hirviporukan valitsemat sihteeri ja rahaston-hoitaja kuuluvat jaostoon.
Lisäksi johtokunnalla mahdollisuus perustaa muita jaostoja ja työryhmiä.
Tilintarkastajiksi valittiin vuodelle 2009 Antero Salakka ja Jarmo Nokia, varalle Veijo Isokääntä ja Marjaana Vuollet.
Hyväksyttiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2009, sekä hirvieläinten metsästyssääntö.
Seuran liittymis-, jäsenmaksu ja toimintapistemaksuiksi hyväksyttiin. Liittymismaksuksi 85 €,jäsenmaksuksi 25 €. Toimintapisteiden arvo on 5 € / piste ja vaatimus 20 pistettä. Kannattaja- ja kilpailijajäsenmaksu 25 €. Yli 65 vuotiailla ei ole pistemaksuvelvoitetta.
SML:n jäsenyyden 6 € maksaa jokainen maksaa itse. (SML:n piiri ei ole vielä päättänyt jäsenmaksun suuruutta.)
Jäsenmaksua vastaan saa Jahti- lehden. Halukkuudesta jäsenyteen ilmoitus seuran sihteerille.
Hyväksytyt jäsenet v.2007 liittyneet uudet jäsenet varsinaisiksi jäseniksi.
Johtokunnalle annettiin mahdollisuus valita eri yhteisöihin jäsenet edustamaan seuraa.
Muistutettiin Rhy:n Raahen Merikadun koululla 26.2.09 olevasta vuosikokouksesta johon toivottiin jäsenten osallistuvan.
Talkoovakuutus on seuran talkoisiin osallistuvalla jäsenellä. Veijo Isokääntään voi ottaa
yhteyttä kauriin ruokinnassa ja laskennassa.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Veikko Sipola ja sihteerinä Juha Laitinen.