Sorsastusluvat

Sorsastuslupa 40 € /kausi, päivälupa 20 € /vrk. Lupia myy Raahessa Ompelutarvike Isokääntä, os. Antinkankaantie 30, Raahe p.0400-587219
Lupia voi ostaa myös suoraan pankkiyhteydellä (FI32 5381 3440 0018 83) merkitsemällä maksukuittiin lupanimike ja vieraan nimi sekä metsästyspäivä.

Sorsastulupa alue oikeuttaa metsästämään merenrannassa Pattijoen pohjoishaaran-Säikänojan välisellä alueella sekä osaltaan myös pohjoishaaran eteläpuoliselle alueella, joka on merkitty maastoon sinisellä kuitunauhalla.

Metsästysalue on merkitty alla olevaan karttaan punaisella.

Rivin kalasataman läheisyydessä aidatulla meren ranta-alueella on karjaa. Sorsastajat, älkää häiritkö karjaa ja muistakaa laittaa portit kiinni jos liikutte aitauksessa. On myös hyvä muistaa, että aitalangoissa on jännite.

Hylsyt ja roskat kerätään tietenkin talteen.

vesilintujenlupaalueenkartta.jpg